Тураров, Д. " АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ СЫЗЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАУ ЕСЕБІНІҢ ТРАНСПОРТТЫҚ МОДЕЛІН ҚОЛДАНУ." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 79.3 (2010): 79-82. Веб. 14 May. 2021