Тураров, . 2015 Mar 28. АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ СЫЗЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАУ ЕСЕБІНІҢ ТРАНСПОРТТЫҚ МОДЕЛІН ҚОЛДАНУ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 79:3