Тураров, . (2015). АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ СЫЗЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАУ ЕСЕБІНІҢ ТРАНСПОРТТЫҚ МОДЕЛІН ҚОЛДАНУ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 79(3), 79-82. Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/187