Жатканбаев, Е, AND Макенова, Г. " КӨШІ-ҚОН ҮДЕРІСІН РЕТТЕУДІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 79 Номер 3 (28 March 2015)