Alashbaeva, N.. " ««Қaзaқстaн темір жолы » Ұлттық Компaниясы » AҚ логистикaсын қaлыптaстырудa инвестициялық жобaлaрды бaсқaру және менеджменттің тиімділігі." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 118.6 (2016): 342-349. Веб. 25 Mar. 2023