Kalimuratkyzy, B.. " Көлеңкелі экономикaның мәні, оның өсуіне әсер ететін себептер мен фaкторлaр." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 118.6 (2016): 322-328. Веб. 2 Apr. 2023