Макыш, С. " ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПЛАСТИКАЛЫҚ КАРТОЧКАЛАР НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 79 Номер 3 (28 March 2015)