Imankulova , Kalymbekova, B., Zh.. " Основные направления регулирования рынка государственных ценных бумаг. Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын реттеудің негізгі бағыттары." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 113 Номер 1/2 (22 December 2016)