Nurgazina, Gapbarov, A., R.. " Конкурентоспособность рынка ценных бумаг Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының бәсекелестігі.." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 113.1/2 (2016): n. pag. Веб. 29 Mar. 2023