Оңдаш, А. " ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ – ТАБИҒИ БАЙЛЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ БАСҚАРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰРАЛЫ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 81 Номер 5 (17 March 2015)