Касенуалиева, З. " ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУДАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 81 Номер 5 (17 March 2015)