Касенуалиева, З. " ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУДАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 81.5 (2010): 11-14. Веб. 20 Mar. 2023