Baydauletov, M.. " Түгендеудің бухгалтерлік есеп әдістерінің элементі ретінде мәні мен мақсаты. Сущность и цели инвентаризации как элемента бухгалтерского учета" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 113 Номер 1 (4 July 2016)