Baydauletov, M. 2016 Jul 4. Түгендеудің бухгалтерлік есеп әдістерінің элементі ретінде мәні мен мақсаты. Сущность и цели инвентаризации как элемента бухгалтерского учета. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 113:1