Zhunussova, S.. " Регулирование гендерных аспектов государственной службы стран регионального хаба: проблемы и недостатки. «Аймақтық хаб елдері мемле­ кеттік қызметі гендерлік аспек­ тісінің: мәселелері мен қайшы­ лықтарын реттеу." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 113 Номер 1 (4 July 2016)