Zhunussova, S.. " Регулирование гендерных аспектов государственной службы стран регионального хаба: проблемы и недостатки. «Аймақтық хаб елдері мемле­ кеттік қызметі гендерлік аспек­ тісінің: мәселелері мен қайшы­ лықтарын реттеу.." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 113.1 (2016): n. pag. Веб. 17 Apr. 2021