Zhunussova, S. 2016 Jul 4. Регулирование гендерных аспектов государственной службы стран регионального хаба: проблемы и недостатки. «Аймақтық хаб елдері мемле­ кеттік қызметі гендерлік аспек­ тісінің: мәселелері мен қайшы­ лықтарын реттеу.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 113:1