Zhunussova, S. (2016). Регулирование гендерных аспектов государственной службы стран регионального хаба: проблемы и недостатки. «Аймақтық хаб елдері мемле­ кеттік қызметі гендерлік аспек­ тісінің: мәселелері мен қайшы­ лықтарын реттеу.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 113(1). Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1166