Бағдарлама «Қазақстан Халықтық IPO»: мүмкіндіктер мен тәуекелдер

  • Б.М. Алиева 1Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Abstract

Бұл мақалада IPO-ның міндеттері, мүмкіндіктері, тәуекелдері және мысалдары ұсынылған.«Халықтық IPO» бағдарламасын жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының тәжірибесісарапталады. Қор нарығы дамымағандықтан, азаматтар банк секторын қалайды. Бұл жағдайдыөзгерту үшін, ол IPO-ға қатысу мүмкіндігін көрсету қажет. Сатып алу инвесторларға белгілі бірқұқықтар береді, сонымен қатар тәуекелдің қосымша көзі. «Халықтық IPO» қатысуға шешімқабылдау алдында мүмкіндіктері мен тәуекелдерін мұқият бағалауға тиіс. «Халықтық IPO» оданәрі дамуы үшін инвестиция тарту ең маңызды тәсілдердің бірі болып саналады. «Халықтық IPO»бағдарламасының себептері, мақсаттары және міндеттері анықталған. Жұмыста «Халықтық IPO»бағдарламасының қосымша негізгі мәселелері де талқыланған. Мысал ретінде, «Халықтық IPO»қатысу туралы инвестор шешiм қабылдайды, «KEGOC» АҚ-ның жеке қаржылық көрсеткіштерініңдинамикасы үшін – компанияның еліміздің бірыңғай электр энергиясы жүйесінің жүйелік операторыболып табылады, яғни ұлттық электр жеткізу желілерін басқару. IPO – қорытындыларды жүзегеасыру механизмі. «Халықтық IPO» бағдарламасының оң және теріс жақтары бар. Болашақта осыбағдарламаға қатысуға болады, соған орай бұл «халық акционерлерінің» болашақ азаматтарыныңарасында бастамасын дамытуға бастапқы серпін береді.Түйін сөздер: инвестициялық, акционерлер, инвесторлар, қор нарығы, классикалық IPO,«Халықтық IPO».
Published
2018-02-06
How to Cite
АЛИЕВА, Б.М.. Бағдарлама «Қазақстан Халықтық IPO»: мүмкіндіктер мен тәуекелдер. The Journal of Economic Research & Business Administration, [S.l.], v. 120, n. 2, p. 253-257, feb. 2018. ISSN 1563-0358. Available at: <http://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1864>. Date accessed: 20 feb. 2018.