Экономиканың дағдарыстық кезеңінде коммерциялық банктердің қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін жаңа банктік өнімдердің рөлі

  • Б.М. Алиева 1Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Abstract

Мақаланың мақсаты – қазіргі заманғы коммерциялық банктердің жұмысына жаңа банктікөнімдердің рөлін айқындау. Отандық коммерциялық банктердің қызметін, банктік қызметкөрсету сапасын жақсарту бойынша өз әсерін анықтау жаңа банк өнімдерін енгізу тәжірибесінзерделеу басты міндеті болып табылады. Қазіргі заманғы коммерциялық банктердің клиенттіксаясаты банк қызметтері клиенттердің қажеттілігін толық қанағаттандыруға бағытталуы тиіс.Банктер тиісті және танымал қызметтерін жүзеге асыру арқылы ұсынылатын қызметтердіңспектрін үздіксіз кеңейтеді және толықтырады. Банк секторы тұрақтылықты анықтайды. Бұлелдегі қаржылық жағдайдың өзгеруіне және клиенттердің қажеттіліктеріне байланысты болыптабылады. Сондықтан несие ұйымдарының басты назары банк өнімдері мен соның салдарынантуындайтын банк қызметтерін дамыту. Банктік мекемелерінің басшылары осындай мәселелергетүсіністікпен қарайды. Қазақстандық интернет-банкингтің негізгі проблемалары банк қызметінжетілдіруде шетелдік және отандық тәжірибеге сай талданады.Түйін сөздер: банк өнімдері, банктік қызметтер, банкаралық жұмыстарын автоматтандыру,сыртқы контрагенттер мен мәмілелерге байланысты процестерді автоматтандыру, SMS-банкинг,телефон банк, WAP-банкинг.
Published
2018-02-06
How to Cite
АЛИЕВА, Б.М.. Экономиканың дағдарыстық кезеңінде коммерциялық банктердің қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін жаңа банктік өнімдердің рөлі. The Journal of Economic Research & Business Administration, [S.l.], v. 120, n. 2, p. 240-246, feb. 2018. ISSN 1563-0358. Available at: <http://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1862>. Date accessed: 20 feb. 2018.