Return to Article Details Көлік- логистикaлық инфрaқұрылымды дaмытудaғы оптимaлды тaсымaлдaу жоспaрының моделін құру және экономикaлық тиімділігін бaғaлaу Download Download PDF